Si necessite els serveis del DO, què he de fer?

Ací t’indiquem breument què s’ha de fer i com, per accedir als serveis del DO.

Quins passos són necessaris?

1. Petició (sempre a través del tutor/a): la farà la família, qualsevol mestre que ho considere necessari o el propi alumne. El tutor emplenarà la sol·licitud facilitada pel DO després d’haver informat i/o consultat a la família.

2. Signatura dels documents: la família signa el consentiment on s’inclou el servei del DO que es creu convenient en cada cas (Pedagogia terapèutica, suport, Audició i llenguatge, atenció individualitzada,…)

3. Derivació al  servei corresponent: Les responsables del DO estudien cada cas i es deriva al servei que correspon.

Empezamos con buen pie…

Para empezar, hoy os recomendamos una web muy completa, que puede ayudaros a trabajar con vuestros hijos/as en casa de forma divertida los conceptos trabajados en clase. Sirve para repasar antes de un examen, para hacer ejercicios… Esperamos que os guste y os sea de ayuda. Buen fin de semana.…

Continue reading