Si necessite els serveis del DO, què he de fer?

Ací t’indiquem breument què s’ha de fer i com, per accedir als serveis del DO.

Quins passos són necessaris?

1. Petició (sempre a través del tutor/a): la farà la família, qualsevol mestre que ho considere necessari o el propi alumne. El tutor emplenarà la sol·licitud facilitada pel DO després d’haver informat i/o consultat a la família.

2. Signatura dels documents: la família signa el consentiment on s’inclou el servei del DO que es creu convenient en cada cas (Pedagogia terapèutica, suport, Audició i llenguatge, atenció individualitzada,…)

3. Derivació al  servei corresponent: Les responsables del DO estudien cada cas i es deriva al servei que correspon.

BECAS ALUMNADO NESE

Se abre el plazo para solicitar las becas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El ministerio publica la resolución y un guión muy fácil de seguir. Hay de plazo hasta el 30 de septiembre de 2021. Nos ponemos en marcha para ayudaros, tan pronto empiece el cole.…

Continue reading